Ogłoszenie o zamówieniu

  • 8 września 2023
1024 1024 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie. Filiały w Iławie, Morągu, Pasłęku, Łęgutach.

Zamawiający – Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie – ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem art. 701-705 kodeksu cywilnego na realizację zadania pod nazwą:

Zmniejszenie zużycia energii budynku w Ostródzie będącym w zasobach Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Ostródzie.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 25.09.2023 o g. 12.00. Oferty można składać pocztą, kurierem a także osobiście pod adresem ul. Olsztyńska 1 14-100 Ostróda.

Ogłoszenie o zamówieniu i niezbędne dokumenty do pobrania: