Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Władze

Zgodnie z Regulaminem Parafialnym KE-A w RP. Najwyższą władzą w Parafii jest Zgromadzenie Parafialne. W skład zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w wyznaczonym terminie składkę parafialną za ubiegły rok.

Do kompetencji Zgromadzenia należy m.in. wybór Proboszcza, wybór Rady Parafialnej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań, nabywanie i zbywanie majątku czy remonty obiektów parafialnych.

Zgromadzenie wybiera spośród siebie Radę Parafialną na 5-letnią kadencję. W zależności od wielkości Parafii Rada może liczyć od 6 do 25 członków. Do Rady kandydować mogą osoby, które posiadają czynne prawo wyborcze i ukończyli 21 lat. Do zadań Rady Parafialnej należy wspieranie duchownych i zarządzanie pracą Parafii.

Skład Rady Parafialnej w Ostródzie 2017-2022:

 1. ks. Wojciech Płoszek
 2. Mariola Niedoba (Ostróda) - Kurator
 3. Zygfryda Albert (Ostróda) - Skarbnik
 4. Ewa Krause (Ostróda) 
 5. Andrzej Witus (Ostróda) - sekretarz
 6. Artur Migga (Łęguty)
 7. Sławomir Lewczuk (Iława)
 8. Zofia Szumbrucka (Łęguty)

Zgromadzenie Parafialne wybiera również Komisję Rewizyjną, która jest organem kontroli Parafii. W jej skład wchodzi od 3 do 5 osób. 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Teresa Augustyniak
 2. Urszula Niewiadomska
 3. Wioletta Pilarska

Szczegółowe przepisy Prawa Kościelnego możecie Państwo znaleźć tutaj:

1. Prawo państwowe


2. Prawo wewnątrzkościelne

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl