Wyższobramski Chór Kameralny

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Wyższobramski Chór Kameralny

Wyższobramski Chór Kameralny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie działa od 2006 r. Tworzy go kilkanaścioro młodych ludzi, którzy od lat związani są z cieszyńskim ruchem śpiewaczym. Inicjatorem i dyrygentem zespołu jest Piotr Sikora.

      Repertuar chóru, obejmujący ponad 160 utworów, to przede wszystkim pieśni sakralne a cappella polskich i zagranicznych twórców, jak również utwory ludowe, patriotyczne oraz muzyka popularna.  Chór służy swymi pieśniami przede wszystkim w cieszyńskim kościele Jezusowym, występuje także podczas różnych uroczystości na terenie całej Polski. Bierze udział w koncertach charytatywnych oraz corocznych zjazdach chórów Diecezji Cieszyńskiej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dwukrotnie występował dla Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W swojej krótkiej historii koncertował również w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Holandii.

     Do największych osiągnięć zespołu należy zdobycie wyróżnienia I-stopnia na II Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Dnia 1 września roku pamiętnego…” w Oświęcimiu, w maju 2010 r.  oraz I miejsca w XV Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Religijnej „Psallite Deo” Kęty 2012.

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl