Prelekcja: „Od Hołdu Pruskiego do Kościoła Unijnego"

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Prelekcja: „Od Hołdu Pruskiego do Kościoła Unijnego"

prof. Janusz Małłek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Pochodzi z Mazur. W latach 1944–1945 uczęszczał do szkoły podstawowej w Radości, a następnie w Pasymiu. Szkołę podstawową ukończył w 1951 w Olsztynie. Maturę uzyskał kilka lat później w w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie. W 1960 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozprawę doktorską Ustawa o rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z r. 1542 obronił w 1965. W 1961 podjął pracę jako asystent na UMK. Na podstawie opublikowanej w 1976 pracy Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 1525–1548: studium z dziejów polskiej polityki księcia Albrechta Hohenzollerna, uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1988 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1993–1999 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK, a od 1999 do 2002 był prorektorem uczelni. W 2008 przeszedł na emeryturę. Zasiada w komisji rewizyjnej Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Wykłada także w Katedrze Socjologii w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie

Jest członkiem krajowym korespondentem Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności (od 1996), członkiem czynnym PAU (od 20 czerwca 2009), a także członkiem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl