Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Jak zgłosić pogrzeb?

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,

aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Ewangelia Jana 3,16

 

Po otrzymaniu aktu zgonu prosimy o przybycie do kancelarii parafialnej. Tam zostanie ustalony termin i miejsce pogrzebu. Należy dostarczyć akt zgonu (ksero). Po spisaniu wszystkich danych do księgi metrykalnej rodzina podczas rozmowy z księdzem ustala przebieg ceremonii. Dobrze również mieć ze sobą kilka słów na temat zmarłej osoby (istotne wyrywki z życiorysu, kogo zmarły pozostawił itp.)

Później należy udać się zakładu pogrzebowego oraz na cmentarz celem ustalenia daty pochówku (wcześniej ustalonego w kancelarii).

 

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl