Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

jak zgłosić chrzest?

Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Albowiem do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego.

Ewangelia Łukasza 18, 16

 

Kiedy w Parafii odbywają się chrzty?

w każdą niedzielę, po ustaleniu terminu, podczas nabożeństwa głównego

Jakie dokumenty należy złożyć?

Najważniejszym dokumentem jest Akt Urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka wpisywane są do kartoteki parafialnej.

Czy potrzebne są dane rodziców dziecka?

Nie, jeśli są naszymi parafianami. Jeśli rodzic jest spoza Parafii, powinien dostarczyć podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, zawód).

Czy potrzebne są dane rodziców chrzestnych?

Podobnie, jak w przypadku rodziców dziecka.

Co, jeśli rodzice chrzestni nie należą do naszej Parafii

(Należą do innej, bądź są innego wyznania)?

Jeśli rodzice chrzestni nie są naszymi parafianami, muszą przekazać do kancelarii parafialnej zaświadczenie do roli ojca/mamy chrzestnej (specjalne druki do tego celu). Jeśli nie są ewangelikami, muszą przedstawić podobne zaświadczenie ze swojej parafii.

WAŻNE: Przynajmniej jeden z rodziców chrzestnych musi być luteraninem, tzn., tylko jeden z rodziców chrzestnych może być innego wyznania.

Czy przed chrztem odbywa się w Parafii przygotowanie?

Tak, w ustalonych indywidualnie terminach odbywają się w kancelarii parafialnej spotkania przedchrzestne dla rodziców i rodziców chrzestnych.

Co dzieje się na takich spotkaniach?

Rodzice i rodzice chrzestni otrzymują instrukcje, jak zachować się podczas chrztu. Ponadto jedni i drudzy zostają objaśnieni co do zakresu swych praw, obowiązków i w szczególności odpowiedzialności przed Bogiem.

Ile kosztuje chrzest?

Nic. Można złożyć ofiarę, natomiast opłaty za chrzest nie istnieją. 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl