Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Jak zawrzeć związek małżeński?

Rzekł Pan Bóg: Nie dobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego

Ewangelia 1 Mż 2, 18

 

Kiedy należy ustalić datę i godzinę ślubu?

Ustalenie daty i godziny ślubu jest pierwszą rzeczą, z jaką należy zgłosić się w Kancelarii Parafialnej. Najlepiej zrobić to osobiście. Zalecamy ustalić to jak najwcześniej, w myśl zasady: ?kto pierwszy ten lepszy?.

Jakie dokumenty ?cywilne? należy złożyć?

1. Ślub Kościelny ( ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się wcześniej):

  • odpis Aktu Ślubu z USC

2. Ślub Konkordatowy (ślub tylko w kościele wraz ze skutkami cywilno-prawnymi):

Dokumenty (3 egz.) potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego otrzymane w Urzędzie Stanu Cywilnego wydawane na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia (ważne 3 miesiące). Przyszli małżonkowie muszą się osobiście stawić do USC, aby je otrzymać. Te dokumenty ważne są również 3 miesiące, więc należy je pobrać z USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).

Następnie należy je dostarczyć do kancelarii parafialnej. Na ich podstawie oraz na podstawie kartotek parafialnych spisywane są dane Pana i Pani Młodej.

W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii. Następnie jeden egzemplarz odsyłany jest (do 5 dni) do USC, a jeden zostaje w Parafii.

Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Jakie dokumenty ?kościelne? należy złożyć?

- Skrócone Odpisy Aktu Chrztu (niezależnie od wyznania) i Konfirmacji, (jeżeli nie odbyły się na terenie naszej parafii).

Czy potrzebne są dane świadków?

Tak. Każda ze stron musi mieć jednego pełnoletniego świadka. Oprócz imienia i nazwiska wymagany jest również dokładny adres zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, czy świadek nie używa podwójnego nazwiska (najlepiej dostarczyć ksero dowodu osobistego).

Czy świadek musi być ewangelikiem?

Nie. W Przypadku ślubu konkordatowego parafia przyjmuje takie same zasady, co do świadków jak USC.

Co, jeśli Para Młoda nie należy do naszej Parafii

(należą do innej, bądź jedno z nich jest innego wyznania)?

Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.

Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.

Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

Co z zapowiedziami?

Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych.

A kiedy, przed ślubem, spotkać się z księdzem?

I czy odbywa się w Parafii przygotowanie?

Ksiądz wyznacza termin spotkania.

Co dzieje się na spotkaniach z księdzem?

W czasie spotkania ksiądz omawia aspekty małżeństwa oraz konsekwencje cywilno-prawne. Ksiądz ustala z narzeczonymi szczegóły ceremonii ślubnej.

Przygotowanie kościoła - kwiaty, oprawa muzyczna itp.?

Wystrój kościoła (np. dodatkowe kwiaty) Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie. W tym celu kontaktuje się z Gospodarzami kościoła przy ul. Sienkiewicza 22. Jeżeli ślub odbywa się w innym naszym kościele bądź kaplicy te kwestie ustalamy z Księdzem. Oprawę muzyczną należy ustalić samodzielnie z Panem organistą.

Informacje inne

Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszymi parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich kartotekach.

Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.

Narzeczeni w czasie spisywania swoich danych w Parafii muszą określić również adres zamieszkania po ślubie, a w związku z tym przynależność do danej parafii.

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl