Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Jak wstąpić do Kościoła?

Większość członków kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) staje się nimi poprzez chrzest. Jeśli ktoś jest ochrzczony w innym kościele chrześcijańskim i chce zmienić sposób wyznawania swojej wiary (nie religię!) na luterański to bierze udział w uroczystości nazywanej konwersją.

W naszej parafii konwersja jest poprzedzona czasem przygotowania podczas, którego osoba zainteresowana spotyka się z księdzem poznaje naukę kościoła ewangelickiego. Uczestniczy również w nabożeństwach i różnych spotkaniach. Osoba, która chce stać się ewangelikiem powinna tę decyzję podjąć po głębokim przemyśleniu i modlitwie. Formalnie, aby dokonać konwersji trzeba być pełnoletnim i dostarczyć świadectwo swojego chrztu.

Osoby, które nie były nigdy ochrzczone mogą poprzez przyjęcie tego sakramentu stać się członkami Kościoła. Podobnie sprawa tyczy się osób, które nie były ochrzczone w imię Ojca, Syna i Ducha Św., bądź ochrzczone je we wspólnocie nie uznającej dogmatu o Trójcy Św. Wszyscy, którzy przyjeli chrzest w Kościele rzymskokatolickim, Kościele należącym do Polskiej Rady Ekuemnicznej, bądź innym Kościele uznającym chrześcijańskie dogmaty stanowczo nie mogą powtarzać tego Sakramentu.

Z wszelkimi pytaniami należy zwrócić się bezpośrednio do Księdza. 

 

Jako pełnoprawny członek Parafii posiadać będziesz prawa i obowiązki.

Masz prawo do:

  • Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy ukończyli 18 lat, zostali konfirmowani, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną.
  •   Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, posiadającym czynne prawo wyborcze, którzy ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego.


Twoimi obowiązkami są:

  • Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić z płacenia składek.
  • Jako członek Parafii spoczywa na Tobie odpowiedzialność za jej losy. Powinieneś troszczyć się o jej dobro oraz swoich współwyznawców. Kościół to przede wszystkim społeczność wierzących, tak więc od twojej wiary i zaangażowania zależeć będzie życie duchowe w Parafii. Każdy Ewangelik powinien codziennie czytać Biblię, regularnie modlić się, a także brać regularny udział w nabożeństwach jak i spotkaniach tygodniowych. Zachęcamy także do zaangażowania w organizację tych spotkań. 
  • Jako przedstawiciel Kościoła mniejszościowego jesteś pod stałą obserwacją i oceną w swoim otoczeniu, domu, pracy, społeczności. Jako ewangelik powinieneś dawać przykład i być świadectwem. Tak aby ewangelik był postrzegany w społeczeństwie jako osoba wierząca, ugruntowana w Piśmie Świętym, uczciwa, pracowita, szczera i dobra.   

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl