Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Jak opłacić składkę parafialną?

 

Składki kościelne można opłacać w kancelarii parafialnej, lub przesyłać na numer konta parafialnego:

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie
ul. Olsztyńska 1    
14-100 Ostróda
nr konta: 11 1020 3613 0000 6502 0029 3738 Bank PKO BP

Poniżej przedstawiamy wyciąg z regulaminu parafialnego dotyczący zasad opłacania składek kościelnych. Jednocześnie przypominamy, że pełnoprawny udział np. w wyborach do rady parafialnej lub jakichkolwiek głosowaniach podczas zgromadzeń parafialnych mają osoby, które znajdują się na liście parafialnej, czyli są członkami parafii pod względem formalnym, na co składa się również opłacenie składki kościelnej.

 

Składkę Kościelną można płacić miesięcznie, kwartalnie lub rocznie.

 Dziękujemy za regularne wpłaty.

Regulamin Parafialny

 § 7

 

  1. Każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. Składki te powinny wynosić co najmniej 1% jego dochodu.
  2. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe. W uchwale dotyczącej zwolnienia powinien być określony czas trwania tego zwolnienia.

 

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl