Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Stacja Diakonii w Ostródzie

"Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki kazdy otrzymał,

jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej."

1 List ap. Piotra 4, 10

 

DiakoniaDnia 15 października 2009r. na swoim posiedzeniu Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przchylił się do uchwały Zgromadzenia Parafialnego w Ostródzie i zatwierdził powołanie Stacji Diakonii przy naszej Parafii.

 

W Preambule Statutu czytami m.in.:

"Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zawsze prowadził służbę diakonijną w poszczególnych parafiach. Służyć to znaczy pracować dla drugiego człowieka. Dla apostoła Piotra praca nie jest tylko zdobyciem środków potrzebnych do utrzymania, ale jest przede wszystkim służbą bezinteresowną dla drugiego człowieka. Jako chrześcijanie jesteśmy zawsze w służbie. Jesteśmy szafarzami, a więc tymi którzy sami coś od Boga otrzymali i zobowiązani są do przekazania tego drugiemu człowiekowi. Szafarz to ten, który dzieli się z innymi rozliczną łaską Bożą. Dlatego też z misją Parafii jako społeczności ludzi wierzących i naśladujących Jezusa Chrystusa łączy się działalność diakonijna, poprzez którą możemy dzielić się z innymi ludźmi Bożymi darami. 

 Stacja Diakonijna Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Ostródzie wpisuje się w działalność Diakonii Polskiej, której podstawowym założeniem jest aktywna troska o ludzi słabych, bezbronnych, starszych i dzieci, niepełnosprawnych, wszystkich potrzebujących opieki i wsparcia, znajdujących się w sytuacjach wyjątkowych konfliktowych, udzielanie pomocy i porady, a także podejmowania działań, które koncentrują się na eliminacji przyczyn zagrożeń, wszystkich patologii i zła. Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP wspiera Diakonię we wszystkich jej strukturach i płaszczyznach na terenie kraju." 

Na poniższych stronach możecie się Państwo zapoznać z działalnością i ofertą naszej Stacji.

 

Zapraszamy!

 

Zapraszamy też do odwiedzenia strony Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl