Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Nowa siedziba, nowi duszpasterze

Decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP nasza Parafia ma nową siedzibę!

 

 

 

 

 

14 czerwca 2013 roku Konsystorz Kościoła E-A w RP podjął uchwałę, w której zaakceptował zmianę adresu. Od teraz jej siedzibą jest budynek po dawnym Sądzie Rejonowym przy ul. Olsztyńskiej 1. Tutaj mieści się kaplica, kancelaria i mieszkanie duszpasterza. W przyszłości budynek ma stać się centrum ewangelicyzmu w Ostródzie, pełniąc funkcje charytatywno-opiekuńcze. 

Zmiana ta zbiegła się z objęciem Parafii przez nowych duchownych. Od marca br. administratorem został ks. Marcin Pysz z Pisza, a 8 czerwca służbę rozpoczął ks. Wojciech Płoszek.

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl