Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Oświadczenie Synodu Diecezji Mazurskiej

OŚWIADCZENIE

SYNODU DIECEZJI MAZURSKIEJ

KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W POLSCE

Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

                                                                           Mikołajki, 3 marca 2018r.            

 

W 2018r. obchodzimy w Polsce niezwykle ważną, setną, rocznicę odzyskania niepodległości. Rocznice, takie jak ta, napełniają nas dumą i dają sposobność do świętowania tego co najlepsze w historii Rzeczpospolitej. Pozwalają uczcić i upamiętnić wszystkich tych, którzy przez wieki poświęcali swoje życie, wolność i dobrobyt w służbie Ojczyźnie, czyli swoim bliźnim. Powinny być jednak również bodźcem do refleksji nad teraźniejszością i przyszłością Narodu. W tym do zastanowienia się nad modelem współczesnego patriotyzmu i wizją społeczeństwa obywatelskiego na miarę XXI w.

Dlatego my, ewangelicy, członkowie Synodu Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wyrażamy swój zdecydowany i stanowczy sprzeciw wobec wszelkich form rasizmu, ksenofobi, antysemityzmu, nacjonalizmu i wszelkich ideologii mających u podstaw nienawiść i pogardę dla drugiego człowieka.

Jako spadkobiercy pięciowiekowej tradycji mazurskiego ewangelicyzmu w przeszłości wiele wycierpieliśmy za wierność swojej ewangelickiej wierze oraz językowi polskiemu ukształtowanemu w dobie i dzięki Reformacji (by wspomnieć tylko Stanisława Murzynowskiego, ks. Gustawa Gizewiusza, ks. Krzysztofa Mrongowiusza, czy Michała Kajkę). Nasi przodkowie cierpieli przez to prześladowania za czasów pruskiej germanizacji, a potem w czasie komunizmu, gdy traktowano ich jako obcych na własnej ziemi. Dlatego tym bardziej bliski jest nam los mniejszości narodowych, etnicznych czy religijnych, które z uwagi na swoją odrębność i przywiązanie do tradycji spotykają się z nieprzyjemnościami i pogardą.

Z obawą obserwujemy nasilające się ataki na tle rasowym i budzące się demony nienawiści. Także i nasza mazurska ziemia nie jest od nich wolna. To tu doszło do ataków na społeczność muzułmańską (Ełk), zbezczeszczenia kaplicy ewangelickiej (Biała Piska), próby zorganizowania koncertu zespołów związanych z ideologią nazistowską (Ostróda), oraz marszu środowisk skrajnie prawicowych (Hajnówka).

Jako ewangelicy, w pierwszej kolejności miarą naszego życia i postępowania czynimy Pismo Święte. To zaś jest w tej kwestii bardzo jasne i czytelne. Poczynając od największego z przykazań – miłości Boga i obejmującej wszystkich ludzi miłości bliźniego, po słowa Jezusa: „miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5, 44), dlatego odrzucamy postawy nacjonalistyczne jako sprzeczne z Pismem Świętym.  Wiara chrześcijańska stawia w centrum osobę Syna Bożego - Jezusa Chrystusa, pozbawiając ważności podziały społeczne – stworzone i podsycane przez grzesznych ludzi: Nie masz Żyda ani Greka (…) albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie (Ga 3,28)"

Chcemy by w naszym Kraju – w naszym wspólnym domu –  wszyscy, niezależnie od pochodzenia, religii i wyznawanych poglądów, mogli bezpiecznie żyć i pracować budując w ten sposób silne i dostatnie państwo. Tak jak czyniliśmy to od wieków udzielając schronienia cierpiącym prześladowania, a nasi przodkowie stworzyli pierwszy w historii dokument gwarantujący (od luterańskich Prus przez katolickie Mazowsze po prawosławną Ruś) pokój między religiami. Akt ten zwany Konfederacją Warszawską był nie tylko ukoronowaniem złotego wieku polskiej tolerancji, ale i dał podwaliny pod budowę społeczeństwa obywatelskiego, bogatego w różnorodności.

W naszych modlitwach powierzamy Bogu przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i światopoglądowych, którzy doświadczyli nieprzyjemności czy prześladowań i zgodnie z Chrystusowym poleceniem otwieramy przed nimi swoje domy i kościoły. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” (Mt 25,40)

(-)

Synod Diecezji Mazurskiej

Kościoła Ewangelickiego - Augsburskiego w Polsce

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl