Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Nowy Biskup Diecezji Mazurskiej

Diecezja Mazurska ma nowego Biskupa.

W sobotę, 17 lutego 2018 r., w kościele Św. Trójcy w Mikołajkach odbyła się konsekracja i wprowadzenie w urzędowanie ks. Pawła Hause na Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uroczystościom przewodniczył Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.

 W pierwszej części uroczystości Rada Diecezjalna Diecezji Mazurskiej, bp Jerzy Samiec i Starosta Mrągowski podziękowali ks. bp. Rudolfowi Bażanowskiemu za ponad 25-letnią służbę jako biskupa diecezji. W przemówieniu poprzedzającym akt konsekracji prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina przypomniał, że 25 listopada 2017 r. Synod Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP dokonał wyboru ks. Pawła Hause na Biskupa Diecezjalnego Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Konsekrację i wprowadzenie w urzędowanie prowadził Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec, a asystentami byli bp Rudolf Bażanowski (emerytowany biskup diecezji mazurskiej) i bp Mindaugas Sabutis (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Litwie).

 Podczas ślubowania bp elekt ks. Paweł Hause potwierdził, że jest gotów przyjąć posługę biskupa w Kościele Jezusa Chrystusa, a zarazem wziąć na siebie obowiązki biskupa diecezji i czuwać nad duchowym życiem diecezji. Ślubował również w sprawowaniu swojej posługi posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi oraz wierność nauce Kościoła. Po złożeniu ślubowania ks. Paweł Hause został ustanowiony i wprowadzony przez modlitwę oraz włożenie rąk w posługę Biskupa Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

 

 

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp Paweł Hause. Nowy biskup diecezji mazurskiej podkreślił niezbywalne świadectwo jakie składa Kościół ewangelicko-augsburski na Mazurach, wierność Chrystusowi ukrzyżowanemu oraz wielowiekowe zaangażowanie ewangelickich duchownych na rzecz polskości Mazur. Bp Hause przypomniał również, że ewangelicy Mazurzy, którzy tyle uczynili dla polskości tego regionu, byli prześladowani w komunistycznej Polsce. Podkreślił charytatywną, diakonijną oraz kulturalną działalność diecezji. Wspomniał, że pragnie w swej biskupiej posłudze nadal zwiastować Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie i Zbawieniu, ale też równocześnie troszczyć się o powierzoną mu diecezję. Powiedział: „Chciałbym, by moja służba biskupia była służbą radosną. Ewangelia to przecież radosna wieść o Chrystusie. Daj też Panie Boże mądrość i siłę”.

Bp Hause hasłem przewodnim swojej posługi uczynił fragment z Ew. Marka: „Nie bój się tylko wierz“, aby stało się ono słowem zachęty dla niego samego, ale też wszystkich, którzy tak często przeżywają obawę lub niepokój o swoją egzystencję, o zdrowie, o bliskich, o przyszłość, o losy ziemskiej ojczyzny, o Kościół. Wyraził również życzenie: „Pragnąłbym, aby Kościół nasz był żywym świadectwem, odbiciem miłości, którą darzy nas Bóg” i dodał „Nie wystarczy powiedzieć: chcemy Boga, jeśli jednocześnie stosujemy wybiórczą miłość bliźniego, jeśli zapominamy o miłości do nieprzyjaciół, jeśli nie potrafimy tolerować inaczej wierzących lub niewierzących”.

Po kazaniu liturgię komunijną poprowadzili wspólnie bp Jerzy Samiec, bp Paweł Hause i bp Rudolf Bażanowski.
Na koniec uroczystości pozdrowienia w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego wygłosił ks. abp Józef Górzyński, a w imieniu władz państwowych i samorządowych poseł Urszula Pasławska.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali: Wyższobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory, Chór Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Suwałkach pod dyr. Grzegorza Bogdana oraz zespół muzyczny ze Szczytna pod kierunkiem ks. Alfreda Borskiego. Utwory solowe na organach, pieśni i liturgię uroczystości wykonała Klaudia C. Twardzik.

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl