Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Konferencja "Barwy Reformacji" i koncert Beaty Bednarz

Za nami oficjalne zakończenie obchodów Roku Reformacji. 19 listopada w ostródzkim Centrum Kultury odbyła się konferencja popularnonaukowa "Barwy Reformacji. 500 lat tradycji, historii i kultury" oraz koncert reformacyjny Beaty Bednarz. 

 

 

 

Konferencja naukowa, współorganizowa przez Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników, poświęcona była dziedzictwu mazurskich ewangelików. Nie tylko historycznym wydarzeniom, rozwoju luteranizmu na Mazurach, ale także jego wpływu na kulturę, sztukę, muzykę, architekturę czy literaturę. W ramach spotkania wygłoszono cztery referaty. O początkach reformacji w Prusach Książęcych i kontaktach Marcina Lutra z księciem Albrechtem opowiadał ks. Wojciech Płoszek. O XIX wiecznym Kościele Unijnym referat przedstawił prof. Grzegorz Jasiński z UWM. Wpływ protestantyzmu na kulturę i sztukę przedstawiła dr Joanna M. Arszyńska w UMK w Toruniu. Natomiast o ewangelickiej etyce opowiadał dr Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Po konferencji i dyskusji nad referatami zebrani goście mieli okazję wysłuchać pięknego  reformacyjnego koncertu finałowego w wykonaniu Beaty Bednarz. Jedna z najlepszych polskich wokalistek nurtu muzyki chrześcijańskiej przedstawiła wybrane przez siebie utwory z kręgu tradycji protestanckiej. Licznie zebrana w sali reprezentacyjnej publiczność miała okazję wysłuchać pięknego występu wieńczącego jubileusz Roku Reformacji. 

 

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl