Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Ekumeniczne Święto Reformacji

Po raz pierwszy w historii Ostródy. Po raz pierwszy od pięciuset lat zapraszamy na wspólne, ekumeniczne, luterańsko-katolickie obchody Święta Reformacji.

31 października 2017r.

g.17.00

kościół rzym.-kat. pw. św. Jana Bosko

ul. Parkowa 30, Ostróda

 

„Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej.”

ks. Marcin Luter, Teza 62

 

W historii pamiątka Reformacji była bardzo często wykorzystywana jako okazja by na nowo rozgrzebywać stare konflikty i podziały. By obie strony budowały swoją tożsamość na poczuciu wyższości i negacji drugiego. Taka jednak postawa nie ma wiele z chrześcijańskiego ducha i nie zgadza się z pragnieniem Chrystusa, który wołał: "aby wszyscy byli jedno."

Dziś w 50 rocznicę dialogu katolicko-luterańskiego, oraz po podpisaniu dokumentu "Od konfliktu do Komunii" staliśmy się sobie bliżsi niż kiedykolwiek. Wyrazem tego jest chociażby obecność papieża Franciszka w luterańskiej katedrze w Lund (Szwecja) gdzie 31 października 2016r. uczestniczył w nabożeństwie rozpoczynającym rok jubileuszowy. 

Pragnienie jedności nie tylko wyrasta z nakazów Pisma Świętego, ale jest wołaniem ludu, który nie chce żyć w podziałach, nienawiści, uprzedzeniach i stereotypach. Chcemy na nowo się poznawać, uczyć od siebie, żyć w pojednanej różnorodności.

Naszym celem nie jest świętowanie podziałów i rozłamów, a także krzywd, które obie strony po równo sobie w przeszłości wyrządziły. Dziś Święto Reformacji ma być przyczynkiem do szukania wspólnoty i jedności. Chcemy nawzajem przepraszać i wybaczać. Chcemy wskazywać na fundamenty chrześcijańskiej wiary - Chrystusa i Pismo Święte, o których właściwie miejsce w Kościele reformatorzy tak mocno zabiegali.

Dziś reformacyjne spory XVIw. nie są już aktualne, tezy Marcina Lutra znalazły swoje uznanie w teologii katolickiej. A my nie chcemy żyć przeszłością, ale wspólnie razem być chrześcijańskim głosem, który tak bardzo jest potrzebny w tym zmieniającym się i pełnym niepokoju świecie. Wspólnie chcemy nieść Chrystusowe orędzie, składać świadectwo wiary i nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Wspólnie świętujemy reformację bo:

- Katolicy i luteranie wspólnie uznają, że należą do jednego Kościoła - Ciała Chrystusowego. XVI w. spór teologiczny dobiegł końca, a powody rozłamu nie są już dziś aktualne. Dlatego jako punkt wyjścia wybieramy jedność i wzmocnienie tego co łączy, choć często łatwiej dostrzec jest różnice.

- Katolicy i luteranie są wspólnie świadomi swoich win i grzechów przeciwko Braciom i Siostrom w Chrystusie popełnionych przez ostatnie 500 lat. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie.

-  Katolicy i luteranie chcą wciąż się zmieniać doświadczając zbawiennej mocy Ewangelii Chrystusa, a także przeżywając spotkania z sobą nawzajem. Żyć i ubogacać się w pojednanej różnorodności.

- Katolicy i luteranie w zwiastowaniu oraz służbie światu wspólnie chcą składać świadectwo miłości i łaski Bożej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl