Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Zapraszamy na Rajd Rowerowy!

Parafia Ewangelicka w Ostródzie
Parafia Świętego Mikołaja w Sząbruku
Fundacja Turnitzmuhle Heritage

Zapraszają na I-szy Rajd Rowerowy śladami hrabiego Hansa Von Lehndorffa.

Hans von Lehndorff to wybitna postać w historii Warmii i Mazur.  Lekarz, humanista, człowiek Wielkiej Wiary i Wielkich Zasad.  Tuż po II wojnie światowej, na przełomie 1945-go i 46-go roku, hrabia von Lehndorf przebywał w okolicach Ostródy, Grazym, Łęgut i Biesala.  Był świadkiem wojennych zniszczeń i powojennych cierpień Prus Wschodnich.  Niósł pomoc potrzebującym, leczył ludzi, pomagał wszystkim bez względu na narodowość.  Swoje wspomnienia z tego okresu zawarł w "Pamiętniku z Prus Wschodnich".

Nasz rajd rowerowy przejedzie przez wsie i miejsca gdzie Hans von Lehndorff pomagał lokalnym społecznościom odnaleźć w powojennej rzeczywistości, i które uwiecznił w swoim pamiętniku.  

Start: Hotel Masuria w Worlinach (30.09.2017 godzina: 11:00);
Trasa rajdu : Worliny, Wynki, Pupki, Grazymy, Rapaty, Biesal, Guzowy Piec, Srodka, Łęguty, Worliny (koniec w Hotelu Masuria);
 Dystans: ok. 30 km.
Rowery własne.  

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl