Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Wernisaż wystawy "Reformacja na Mazurach"

W dniach 28 kwietnia – 14 maja na ostródzkim zamku, w salach muzeum dostępna jest wystawa „Reformacja na Mazurach”. Wystawa ta wchodzi w skład „IV Dni Gizewiusza”, które zgodnie z tradycją kolejny raz odbywają się w miesiącu Gizewiusza, maju. Organizatorem przedsięwzięcia jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie. W tym roku obchody przybierają szczególnie podniosły charakter, ponieważ powiązane są z jubileuszem 500. lat Reformacji. 

 

 

Wystawa została uroczyście otwarta 4 maja. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Czesław Najmowicz. Wystawa prezentuje przede wszystkim zbiory wypożyczone z Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach oraz  parafii i muzeum. Wielkim skarbem jest także Biblia z odręcznym autografem ks. Gustawa Gizewiusza, własność Liceum w Ostródzie.  Po oficjalnych przemowach i pozdrowieniach, uczestnicy wernisażu mogli zwiedzić wystawę wraz z ks. Wojciechem Płoszkiem, proboszczem ostródzkiej parafii ewangelickiej. Uczestnicy mieli okazję posłuchać m.in. o ewangelickim piśmiennictwie, tradycjach i zwyczajach. Wystawa pokazuje w sposób szczególny wkład mazurskich ewangelików w budowanie polskiej kultury i tradycji. Tereny te były bowiem sercem polskiej Reformacji, a drukowane w Prusach Książęcych książki służyły w całym Królestwie Polskim. Uzupełnieniem wystawy są stroje liturgiczne, naczynia komunijne i fotografie mazurskich kościołów.

 

Pewną niespodzianką dla wszystkich zebranych okazał się, trzymany w tajemnicy do ostatniej chwili, udział pana Zbigniewa Szymańskiego, który przyjechał do Ostródy wraz z najbliższą rodziną. Pan Zbigniew zwrócił się przed kilkoma dniami do Parafii z iście sensacyjną wiadomością. Okazuje się, że ojciec – pan Marian – w 1945r. był podoficerem 53 pp Wojska Polskiego, który przez kilka miesięcy stacjonował w Ostródzie. Był on członkiem orkiestry wojskowej. Korzystając z pobytu w mieście poznawał okolice, docierając także do ruin dawnej ewangelickiego kościoła miejskiego przy rynku, obecnie kościoła pw. Dominika Savio przy placu 1000-lecia. Przechodząc przez gruzy budowli trafił na niesamowite znalezisko. W pozostawionych po sobie pamiętnikach tak opisuje to zdarzenie: „Kiedyś wracając od nich, wstąpiłem do spalonego kościoła oglądnąć te gruzy i zgliszcza, mury były w porządku ale wnętrze i okna – spalone, mało było części które by się jeszcze przydały?- Nagle o coś zahaczyłem i potknąłem się - szukam co to może być? coś w gruzach błysnęło, nachylam się i ręką odwalam gruz – patrzę a to mosiężny krzyżyk bez podstawki, jakie stoją przy ołtarzach w kościele, wyciągnąłem go z gruzu trochę przetarłem, zawinąłem w papier i zabrałem do koszar, a po zwolnieniu do cywila – oczyściłem i do dziś wisi na ścianie w pokoju jako pamiątka z czasów wojny.” 

 

Okazuje się więc, że dzięki zapobiegliwości pana Mariana udał się uratować jedyny znany element przedwojennego wyposażenia tegoż kościoła. Dziś po 70 latach syn postanowił oddać tą rodzinną pamiątkę prawowitym właścicielom, spadkobiercom przedwojennego dziedzictwa ewangelickiego, a więc naszej parafii. Jesteśmy wdzięczni panu Zbigniewowi i jego otwartości. Dzięki tak odpowiedzialnej postawie krzyż nie tylko wróci do swojej pierwotnej funkcji, ale także będzie skarbem wszystkich ostródzian. Bardzo możliwe, że jest ko krzyż, który po pożarze kościoła, został ufundowany w 1857r. przez żonę miejskiego skarbnika. Zapewne wiele jest jeszcze takich pamiątek w Ostródzie. Wierzymy, że śladem pana Zbigniewa podążą kolejne osoby, które przekazując powojenne znaleziska pozwolą by stały się one elementem wspólnego dziedzictwa historycznego naszego miasta i mogły cieszyć oczy wszystkich mieszkańców i  odwiedzających. Krzyż można oglądać na naszej wystawie. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

 

 

zdjęcia: Muzeum w Ostródzie, Andrzej Witus

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl