Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Sympozjum w 100. rocznicę śmierci Behringa

 W czwartkowe popołudnie, 30 marca, w Ławicach odbyło się Sympozjum Behringowskie. Organizatorami tego wydarzenia byli: Fundacja im. Emila von Behringa, Wójt Gminy Iława, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, Rada Sołecka Sołectwa Ławice, Koło Gospodyń Wiejskich w Ławicach oraz OSP w Ławicach.

 

 

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej modlitwy ekumenicznej, którą odprawili Ks. Jerzy Żochowski z parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wraz z Ks. Wojciechem Płoszkiem z parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie.

Licznie przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który w Słowie Wstępnym przedstawił sylwetkę Wielkiego Noblisty.

Następnie odbyły się wykłady: prof. Stanisława Achremczyka – „Noblista z Ławic i nobliści z Prus Wschodnich, Dariusza Paczkowskiego – „Behring jakiego nie znacie”. Ks. Wojciecha Płoszka – „Ewangelicy na Ziemii Iławskiej w 500-ną rocznicę Reformacji” oraz dra Romana Żuralskiego – „Szczepić czy nie szczepić?”.

 Sympozjum zakończył występ uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gromotach.

 Po występie zaproszeni goście zwiedzali Izbę Pamięci prof. Emila von Behringa.

tekst i zdjęcie za: www.gmina-ilawa.pl

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl