Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Zgromadzenie Parafialne 2017

Dnia 5 lutego 2017r. po nabożeństwie odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne oraz Walne Zebranie Stowarzyszenia Syloe.

 

 

 

Zgodnie z prawem wewnętrznym Kościoła każda parafia zobowiązana jest do przeprowadzenia z początkiem roku sprawozdawczego zgromadzenia. W naszej parafii takowe miało miejsce w niedzielę 5 lutego po nabożeństwie. 

W czasie zgromadzenia Rada Parafialna przedstawiła parafianom do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe i preliminarz budżetowy na nowy rok. Proboszcz przedstawił swoje sprawozdanie merytoryczne, a Komisja Rewizyjna odczytała protokół z kontroli finansowej ksiąg rachunkowych. 

Zgromadzenie Parafialne udzieliło Radzie Parafialnej absolutorium. W czasie zebrania omówiono również plany i działania w nowym roku.

Po zakończonym zebraniu odbyło się drugie posiedzenie, tym razem Walne Zebranie członków Ewangelickiego Stowarzyszenia Syloe. Przyjęto, wszystkie nakazane przepisami, sprawozdania roku ubiegłego. 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl