Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

Wybraliśmy nowego Proboszcza!

24 lipca 2016r. w czasie Zgromadzenia Parafialnego prowadzonego przez Biskupa Diecezji Mazurskiej ks. bp Rudolfa Bażanowskiego wybrano na proboszcza parafii w Ostródzie ks. Wojciecha Płoszka.

 

 

 

 

ks. Wojciech Płoszek urodził się w 1985r. Ordynowany na duchownego został 25 kwietnia 2010r. Swoją służbę w parafii ewangelickiej w Ostródzie pełni od czerwca 2013, gdzie wcześniej sprawował funcję wikariusza oraz proboszcza administratora. Przed przyjściem do Ostródy pracował w Sopocie (2009) oraz Poznaniu (2009-2013). 

W Kościele ewangelickim proboszcza wybierają wszyscy parafianie w głosowaniu tajnym. Wybory - zgodnie z prawem - muszą być zatwierdzone przez Konsystorz Kościoła. Kadencja Proboszcza trwa 10 lat.

To pierwsze wybory w Ostródzie od 15 lat, od czasu gdy w 2001r. proboszczem został ks. Ryszard Pitruski. 

Po ich zatwierdzeniu podamy datę uroczystego wprowadzenia w Urząd nowego Proboszcza.

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl