Menu:

Stowarzyszenie Syloe

Muzeum Ewangelicyzmu

Informator Parafialny

III Dni Gizewiusza - relacja

Po raz trzeci ostródzcy ewangelicy obchodzili swoje święto. „Dni Gizewiusza” są bowiem dorocznym świętem przypominającym o luterańskiej tradycji, historii i kulturze Mazur Zachodnich. W ramach obchodów uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach, koncercie i wycieczce.

 

 

 

7 maja 2016r. - Wycieczka śladami ewangelickich kościołów.

 

Wraz z Zachodniomazurskim Stowarzyszeniem Przewodników przygotowaliśmy wycieczkę prezentującą najciekawsze kościoły ewangelickie na Mazurach. Uczestnicy mogli wysłuchać opowieści samych przewodników, jak również Księży, którzy chętnie oprowadzili nas po swoich obiektach. Wycieczka dotarła do Pasymia, najstarszego ewangelickiego kościoła na Mazurach oraz do Mikołajek i Sorkwit. W Mikołajkach mieliśmy również okazję zwiedzić niezwykle ciekawe Muzeum Reformacji. W Sorkwitach natomiast byliśmy jednymi z pierwszych, którzy podziwiali nowo otwarty Dom Pojednania. 

 

18 maja 2016r. - wykład „Architektura i wystrój kościołów ewangelickich na Mazurach XVI-XXw.” - dr Joanna M. Arszyńska UMK

 

W nawiązaniu do wycieczki odbyło się spotkanie w czytelni Biblioteki Miejskiej w Ostródzie. Pani dr. Joanna Arszyńska rozwinęła temat opowiadając o wystroju i architekturze naszych mazurskich kościołów, z uwzględnieniem terenu Mazur Zachodnich. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć szereg zdjęć kościołów, które dziś nie są już ewangelickie. Prelegentka omówiła tradycyjne elementy wyposażenia i wystroju kościołów  w zależności od epoki, w której budowle powstawały. Niezwykle ciekawy wykład zakończył się dyskusją i pytaniami. 

 

20 maja 2016r. - Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostródzie

 

Ks. Gustaw Gizewiusz jest patronem mieszczącej się nieopodal parafii szkoły podstawowej. Ważnym elementem obchodów święta Patrona jest ewangelickie nabożeństwo, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele, wielu rodziców oraz Burmistrz Miasta i przedstawiciele Wydziału Oświaty. Nabożeństwo odbywa się w dawnym ewangelickim kościele, w którym służył ks. Gizewiusz. Dziś jest to kościół katolicki pw. Dominika Savio. Uroczystość prowadził ks. Wojciech Płoszek.

 

Po nabożeństwie złożono kwiaty na grobie ks. Gizewiusza i udano się do szkoły, w której uczniowie przygotowali program artystyczny. Odbył się także konkurs wiedzy o Patronie. Zwieńczeniem święta szkoły był piknik i atrakcje dla dzieci. 

 

21 maja 2016r. - wykład „Wolność i odpowiedzialność. Podstawy etosu mazurskich ewangelików” - dr Jerzy Sojka ChAT

 

21 maja to co roku centralny dzień obchodów „Dni Gizewiusza”. Tego dnia przypada bowiem rocznica urodzin naszego bohatera. Nie inaczej było i tym razem. Wpierw w czytelni Biblioteki Miejskiej wysłuchaliśmy wykładu dra Jerzego Sojki, który w niezwykle ciekawy i rzeczowy sposób opowiadał o zagadnieniach ewangelickiej etyki. Przedstawił jej główne założenia jak i konkretne rozwiązania znajdujące się w oświadczeniach Synodu. Zagadnienia te spotkały się z dużym zaciekawieniem zebranych, którzy mieli wiele pytań. Dla większości było to pierwsze zetknięcie z ewangelickim stanowiskiem, tak różnym od tych powszechnie przedstawianych w mediach. 

 

Ważną częścią spotkania była także prezentacja dwóch publikacji stworzonych w ramach tegorocznych „Dni Gizewiusza”. Po pierwsze zaprezentowano książkę wydaną wspólnie z ostródzkim Muzeum, w której znalazła się przetłumaczona praca ks. Gizewiusza pt. „Na temat jedności, czystości i wolności nauki, wewnątrz Kościoła i ponad nim, co w tym względzie jest konieczne.” Praca ta została przygotowana i odczytana w czasie obrad Synodu Kościoła w Królewcu w 1838r. Drukiem zaś ukazała się rok później w wydanym po niemiecku „Pruskim Roczniku Kościelnym”. Dotychczas tekst ten znany był jedynie nielicznym. Dziś dzięki tłumaczeniu można bez problemu z nim się zapoznać. Dotyczy on zagadnienia jedności i różnorodności poglądów pomiędzy księżmi (członkami synodu). Znakomity komentarz i wstęp do dzieła przygotował dr Jerzy Sojka. 

 

Kolejną, wirtualną, publikacją jest strona internetowa „Wirtualne Muzeum Ewangelicyzmu Mazur Zachodnich”. Można ją odnaleźć pod adresem www.muzeum-ewangelickie.pl. Na stronie zapoznać będzie się można z artykułami, relacjami, biogramami, wywiadami i fotografiami dotyczącymi historii ewangelicyzmu na Mazurach Zachodnich. Dodatkowo dzięki współpracy z ostródzkimi przewodnikami znajdą się tam informacje dla odwiedzających i szlaki turystyczne uwzględniające ewangelickie dziedzictwo naszej ziemi. 

 

21 maja 2016r. - Koncert zespołu „Cithara Sanctorum”

 

Do tegorocznych obchodów „Dni Gizewiusza” zaprosiliśmy poznański zespół „Cithara Sanctorum”. Grupa nie bez powodu wywodzi swoją nazwę od XVIIw. ewangelickiego śpiewnika. Wszystkie bowiem utwory grane przez zespół znajdują się we wspomnianym śpiewniku, bądź też powstały przed rokiem jego pierwszego wydania.  Dodatkowo wykonawcy grają swoje utwory na historycznych instrumentach z epoki średniowiecza i renesansu oraz są ubrani w historyczne stroje. Wszystko to sprawia, że słuchacze nie tylko przeżywają koncert ale uczestniczą w swego rodzaju widowisku historycznym. Zespół zaprezentował liczne hymny tradycji luterańskiej oraz kalwińskiej. Po koncercie można było porozmawiać z wykonawcami i spróbować swoich sił w grze na nietypowych instrumentach. 

 

22 maja 2016r. - Święto Parafialne w Łęgutach

 

Zakończeniem „Dni Gizewiusza” jest zawsze uroczyste nabożeństwo i piknik w Łęgutach, filialnym kościele naszej parafii. Pretekstem jest też przypadająca na 2 czerwca pamiątka poświęcenia kościoła (w tym roku już 278 rocznica). 

 

Na uroczystym nabożeństwie zgromadzili się parafianie ze wszystkich 5 filiałów parafii, mieszkańcy wsi, przedstawiciele Rady Gminy oraz zaproszeni goście. Nabożeństwo swoim występem uświetnił ponownie zespół „Cithara Sanctorum” Szczególnym momentem było także przyjęcie w poczet wiernych Kościoła dwoje nowych członków. W czasie nabożeństwa odbył się bowiem chrzest małej Lidii i konwersja jej Taty. Kościół w Łęgutach jeszcze niedawno, wydawać się by mogło, symbolizował smutny los mazurskiego ewangelicyzmu. Dziś jest on symbolem odradzającej się parafii i życia, które na nowo powraca w jego mury. 

 

Po nabożeństwie obył się piknik przy wiejskiej świetlicy. Nie obyło się bez ogniska i kiełbasek. Byłby też gry i zabawy dla najmłodszych oraz mecz piłki nożnej z reprezentacją Gminy. Piękna pogoda, wspólny czas, rozmowy, zabawa i dobre jedzenie - to najlepsze podsumowanie tego co wydarzyło się w maju w Łęgutach. Pełni nadziei i optymizmu spoglądamy już w stronę kolejnej edycji naszego święta.

 

Obchody „III Dni Gizewiusza” współfinansowane były z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert.

 

Parafia Ewangelicko-Augburska w Ostródzie; ul. Olsztyńska 1; 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 61; email: ostroda@luteranie.pl; www.ostroda.luteranie.pl

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, copyright © 2013, projekt i realizacja: Marcin Jóźwik, www.marcin-jozwik.pl