Zapytanie ofertowe

  • 18 czerwca 2019
900 472 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie. Filiały w Iławie, Morągu, Pasłęku, Łęgutach.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie w związku z remontem budynku przy ul. Olsztyńskiej 1 w Ostródzie, zaprasza do składania ofert cenowych na realizację w/w zadania.

Remont dotyczy następujących prac:

  1. Izolacja hydrofobowa ścian fundamentowych (północna część),
  2. Remont generalny łazienki na parterze,
  3. Remont kaplicy i zakrystii na 2 piętrze,
  4. Adaptacja poddasza na pomieszczenie mieszkalne,
  5. Montaż platformy pionowej w klatce schodowej budynku.

Termin składania ofert 18 czerwca – 15 lipca 2019r.

UWAGA! Parafia wydłuża termin składania ofert do 9 września 2019r.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii parafialnej, ul. Olsztyńska 1 Ostróda lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Budynek parafii, ul. Olsztyńska 1 Ostróda